Elk behandeling start met een vraaggesprek over uw specifieke klachten. Daarna volgt een motorisch onderzoek om de oorzaak van uw specifieke klachten vast te stellen.

Op basis van dit onderzoek, zal een persoonlijke behandelstrategie opgesteld worden.

De behandeling zelf heeft de volgende kenmerken:

  • Er wordt oorzakelijk en holistisch gewerkt: dit wil zeggen dat we niet alleen de klachtenregio zelf bekijken, maar dat we ook zullen kijken naar je lichaam in zijn geheel en de oorzaak van je klacht. Deze oorzaak kan elders in het lichaam liggen. Dit houdt in dat je soms op andere plaatsten behandeld wordt dan daar waar je je klachten voelt. Hebt u hierover vragen voor, na of tijdens uw behandeling, vraag dan zeker even meer uitleg!
    Enkele voorbeelden:

    • Pijn ter hoogte van de achillespees achteraan de hiel kan veroorzaakt worden door een geblokkeerde rugwervel. Deze wervel wordt bij het klinisch onderzoek nagekeken en indien deze geblokkeerd zit, wordt deze bij de behandeling vrijgemaakt.
    • Schouder- en nekklachten kunnen veroorzaakt worden door de inklemming van een zenuw. Bij uw behandeling zal dan eerst deze zenuw hoog in de nek worden vrijgemaakt om te voorkomen dat de schouder- en nekspieren zo strak opspannen dat ze pijn veroorzaken.
  • De behandeling wordt op uw maat uitgewerkt afhankelijk van uw klachten, de oorzaak van uw klachten en eventuele persoonlijke wensen (zoals bv niet manipuleren). Dit houdt in dat elke patiënt een eigen verloop van behandeling heeft. Uw buurvrouw en uzelf kunnen dus beiden rugklachten hebben, maar u krijgt wellicht niet dezelfde behandeling omdat de oorzaak van uw klachten naar alle waarschijnlijkheid ook verschilt.
  • De behandeling is manueel. Dit wil zeggen dat de behandeling hoofdzakelijk bestaat uit direct manueel (met de handen) contact tussen patiënt en therapeut.
  • Bij de behandeling worden verschillende therapievormen gecombineerd, om u zo efficiënt mogelijk te behandelen. Volgende therapieën worden toegepast (meer details vindt u onder de specifieke tabbladen)